Krok XIV – Montaż posadzek drewnianych na podkładach grzewczych

Krok XIV – Montaż posadzek drewnianych na podkładach grzewczych

obraz1Posadzki drewniane na podłogówce “robią za grzejnik”, stąd wymagają szczególnej staranności w doborze materiałów oraz fachowości podczas montażu aby tenże grzejnik nie tylko ładnie wyglądał ale równie skutecznie grzał.

Montaż posadzek pływających.

  • Na podkładach grzewczych wylewanych; na wysuszoną i oczyszczoną wylewkę grzewczą układamy folię PE, dalej układamy podkład wygłuszający i na to układamy panele drewniane łączone zamkiem. Zamiast folii i podkładu wygłuszającego można zastosować podkład zintegrowany łączący funkcje paroizolacyjną i wygłuszającą.
  • Na wylewkach cienkowarstwowych z matami grzewczymi; wysuszoną i oczyszczoną wylewkę z matą grzewczą pokrywamy podobnie jak przy klasycznych podkładach grzewczych. W przypadku każdego ogrzewania elektrycznego należy pamiętać o umieszczeniu elementów zabezpieczająco-sterujących niezbędnych dla bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania ogrzewania.

W obu powyższych przypadkach istotny jest dobór podkładu pośredniego – akustycznego. Szczegóły opisałem:

http://www.budujemydom.pl/podlogi-i-posadzki/21488-funkcje-i-wplyw-podkladow-pod-posadzki-plywajace-na-ogrzewaniu-podlogowym

  • Na podkładach wylewanych z folią grzewczą; na oczyszczoną i wysuszoną wylewkę układamy zintegrowaną matę izolacyjną, dalej idzie folia grzewcza, na nią folia PE, na którą układamy panele drewniane łączone na zamek. Ten sposób można zastosować w przypadku lekkich konstrukcji podłogowych, z płytą OSB lub sklejką w roli podkładu.
  • Na lekkich konstrukcjach z wodnym ogrzewaniem i pasami aluminiowymi: producenci takich rozwiązań oferują własne systemy, z których w całości należy korzystać.

We wszystkich posadzkach pływających istotne są szczeliny dylatacyjne w ilościach i wielkościach określonych przez producentów drewnianych paneli.

 

Montaż posadzek klejonych do podkładu.

W tym przypadku rozróżniamy trzy rodzaje podkładów – na bazie drewna, cementu i anhydrytu oraz dwa rodzaje posadzek drewnianych – lite i warstwowe.

Na podkładach na bazie drewna; taki podkład należy wyrównać na łączeniach elementów oraz przeszlifować powierzchnię dla polepszenia adhezji spoiny klejowej. Wilgotność podkładu powinna być zbliżona do zalecanej wilgotności drewnianych elementów posadzkowych.

Na podkładach na bazie cementu lub anhydrytu; po sprawdzeniu wilgotności, płaskości i spójności podkładu dobieramy system klejowo-gruntowy odpowiedni do tego co wzajemnie sklejamy. Grunt wzmacniający i poprawiający przyczepność nakładamy jednorazowo w ilości pozwalającej nasycić strukturę wylewki bez pozostawiania nadmiaru na powierzchni. W przypadku podłogówki poza zespoleniem podkładu z posadzką istotny jest udział spoiny w przewodzeniu ciepła. Każda pełna spoina ma około dwukrotnie większą przewodność cieplną od przewodności cieplnej drewna, stąd nie występuje konieczność pełnego wypełnienia przestrzeni między zespalanymi powierzchniami. Wypełnienie powyżej 60% gwarantuje zachowanie parametrów cieplnych i wytrzymałościowych. W przypadku montażu, długich, grubszych elementów posadzkowych z drewna na podkładach o standardowej płaskości zużycie kleju może wzrosnąć nawet do 2,5kg/m². Podczas montażu dużych elementów z litego drewna zasadnym jest aby bruzdy spoiny miały układ poprzeczny, w przypadku elementów dwuwarstwowych powinno być odwrotnie. Układ kolisty spoiny jest uniwersalny i najczęściej stosowany. W każdym przypadku spoina powinna być “wtarta” w powierzchnię wylewki i równomiernie rozłożona. Narzędzia – pace należy dobierać stosownie do rodzaju układanego elementu i zaleceń producenta kleju. Warunki mikroklimatyczne muszą być zgodne z zasadami i zaleceniami producenta kleju. Ważnym jest aby w trakcie montażu kontrolować temperaturę podkładu grzewczego – temat dotyczy okresu grzewczego jak i letniego w czasie wysokich temperatur zewnętrznych.

Układanie wykonujemy zgodnie z projektem a w przypadku jego braku, prace rozpoczynamy od ściany bazowej, czyli od takiej, która jest najdłuższa i najbardziej widoczna. W przypadku dużych elementów ich szerokość i długość powinna być wpisana w geometrię pomieszczeń. Szczeliny dylatacyjne wielkości 10 – 15mm, natomiast łączenia z innymi rodzajami posadzek z elastycznym wypełnieniem.

Posadzki z elementów litych; wymagają dobrze wysuszonego materiału oraz zachowania wszelkich zasad montażu.

Posadzki z elementów warstwowych; pozornie mniej wymagające, w praktyce najczęściej reklamowane co wynika z ich dużego udziału na rynku, “garażowej produkcji” jak i niefachowego podejścia do układania.

Czynności wykończeniowe.

Pokrywanie powierzchni; w przypadku elementów z tzw. fazką, pokrywanie lub konserwację można przeprowadzić po związaniu spoiny klejowej, natomiast elementy ostrokrawężne wymagają odpowiedniego czasu aklimatyzacji w pełnym tego słowa znaczeniu.

Listwowanie: listwy montuje się po zamontowaniu stolarki wewnętrznej w sposobie właściwym dla rodzaju listew. Standardowo listwy przykleja się po ścian.

obraz3

2

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *