KROK XV – Składowanie materiałów posadzkowych z drewna

KROK XV – Składowanie materiałów posadzkowych z drewna

Czas pomiędzy wyprodukowaniem elementów posadzkowych z drewna a ich montażem sięga dni, miesięcy a nawet lat. Jednak nie czas jest tu istotny a miejsce i sposób składowania. Poważni producenci posiadają odpowiednie warunki do składowania swoich produktów, jak i sposób zabezpieczenia ich przed zmianą wilgotności. Znana jest i słusznie stosowana zasada, że producent odpowiada za parametry wilgotności elementów drewnianych do czasu opuszczenia jego “bram”. Droga między składowaniem w magazynie producenta a zamontowaniem posadzki może przyczynić się do wielu problemów, w zależności od sytuacji, o których poniżej.

 1. Bezproblemowe jest instalowanie posadzki z elementów dostarczonych bezpośrednio z magazynu producenta. Takie elementy można układać z marszu, za wyjątkiem, kiedy transport zmroził dostawę a wówczas potrzebny jest czas na aklimatyzację temperaturową.
 2. Składowanie elementów w nowym, niewygrzanym budynku przyczynia się do powstania problemów, zarówno podczas układania (zmiana wymiarów, odkształcenia płaszczyzny) jak i w czasie użytkowania (powstawanie szczelin). Warto wiedzieć, że opakowanie w postaci folii, nie daje pełnej gwarancji szczelności, tym bardziej kiedy paczki są kilkukrotnie przekładane.
 3. Składowanie elementów podczas wykonywania prac mokrych w budynku czy mieszkaniu przyczynia się do uszkodzenia opakowania (częste przekładanie) i do pochłaniania wilgoci powstającej podczas wykonywania tych prac.
 4. Składowanie bezpośrednio na posadzce betonowej daje większą bezwładność cieplną dolnej warstwy opakowanych elementów co przyczynia się do wzrostu ich wilgotności i zwiększenia wymiarów części elementów z przełożeniem na późniejsze trudności montażowe oraz powstawanie szczelin.
 5. Składowanie bez zabezpieczenia przeciwwilgociowego powoduje “rozpracowanie” desek, deszczułek, w efekcie czego ich prawidłowy montaż jest utrudniony w niektórym sytuacjach wręcz niemożliwy.
 6. Składowanie w ciemnych garażach, szczególnie nieogrzewanych, gdzie wilgotność względna jest zawsze podwyższona, przekłada się na powolny wzrost wilgotności drewna.

W wielu przypadkach drewniane elementy posadzkowe oczekują na klienta w magazynach, składach czy pakamerach sprzedawców lub wykonawców. Jak to wpływa na zachowanie parametrów wilgotnościowych składowanego drewna?

 1. Magazyn blaszany nieogrzewany, w zasadzie chroni przed opadami. Z wilgotnością i temperaturą jest bardzo różnie. Przykładowo – składowany dłużej materiał uzyskuje niską temperaturę, kilku lub kilkunastu stopni. Problem występuje wtedy, kiedy dosyć szybko wzrośnie temperatura zewnętrzna, wówczas składowany, chłodniejszy materiał znajduje się w podwyższonej RH a nawet w temperaturze poniżej punku rosy. Po paczkach w folii będzie spływała woda. Na drewnie nieopakowanym, gołym okiem nie zauważymy efektu roszenia ale efekt będzie gorszy, ponieważ drewno wchłonie zroszoną wilgoć. Sądzę, że wiele osób spotkało się z tym zjawiskiem.
  W magazynach z blaszanym, nieocieplonym dachem występuje również problem kondensacji radiacyjnej, która ma miejsce podczas letnich, bezchmurnych nocy. Skondensowana wilgoć w postaci kropel opada na składowany materiał powodując jego zamoczenie. W przypadku takich magazynów, składowany materiał powinien być dodatkowo zabezpieczony od góry folią budowlaną.
 2. Magazyn murowany, nieogrzewany, jest lepszym miejscem na składowanie parkietu w porównaniu do magazynów blaszanych. Wynika to ze znacznie większej bezwładności cieplnej a tym samym mniejszej podatności na zmiany wilgotności względnej. Problem może się pojawić po mroźniej zimie, kiedy wystudzony obiekt jak i materiał w nim składowany naturalnie przyciąga wilgoć. W każdym z tego rodzaju magazynów niezbędna jest wentylacja, pozwalająca na wymianę powietrza wraz z nadmiarem skumulowanej wilgoci.
 3. Magazyn murowany, ogrzewany wydawałby się najlepszym miejscem na składowanie suchych elementów posadzkowych z drewna i tak jest ale pod pewnymi warunkami:
 • w magazynie znajduje się odpowiednia ilość grzejników pozwalających na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu przy stosunkowo niskiej ich temperaturze.
 • odległość składowanego materiału od grzejników jest przynajmniej 1 metr ze względu na przegrzewanie materiału z tytułu promieniowania cieplnego IR.
 • grzejniki umieszczone są zgodnie z zasadami ogrzewania pomieszczeń, czyli od strony zimniejszych przegród lub od strony napływu zimnego powierza, co pozwala na równomierny rozkład temperatury w magazynie. Umieszczanie prowizorycznych grzejników, szczególnie gazowych, w środkowej części magazynu może powodować kondensację wilgoci wokół przegród zewnętrznych, co nie służy prawidłowemu składowaniu suchych materiałów.
 • ogrzewanie nadmuchowe jest do akceptacji pod warunkiem wyrównanego ruchu powietrza w całym pomieszczeniu magazynowym.
 • ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach magazynowych do składowania parkietu jest najlepszym rozwiązaniem. Duża bezwładność, równomierny rozkład temperatury jak i miejsce emisji ciepła pozwala na uzyskanie stabilnych parametrów cieplno wilgotnościowych, przy stosunkowo niskiej temperaturze wnętrza. Tu łatwo uzyskać wilgotność względną, bezpieczną dla drewna podłogowego. Warunek jak przy każdym ogrzewaniu podłogowym – odległość od posadzki, czyli składowanie na europaletach.

Przykład konstrukcji magazynu murowanego z ogrzewaniem podłogowym do składowania drewnianych elementów podłogowych.

Przykład fizyczny – magazyn Galerii Parkietu w Mławie z ogrzewaniem podłogowym i wentylacją mechaniczną.

W niektórych przypadkach, dla stworzenia odpowiedniego mikroklimatu składowania, stosuje się osuszacze lub nawilżacze, jednak trzeba wiedzieć, że te pierwsze wymagają szczelnego pomieszczenia składowania, natomiast drugie ocieplonych przegród zewnętrznych i “cieplejszej” stolarki zewnętrznej.

Na koniec istotna informacja z pewną dozą metafory – tam gdzie woda nie przejdzie, tam wyśle wilgoć, ponieważ ta ma znacznie większe możliwości penetracyjne i potrafi drążyć drewno jak kropla skałę.

 

Tadeusz Woźniak

Parkiet Komplex Mława

2

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *