Tag - ogrzewanie

Krok I – Komfort cieplny w okresie grzewczym

Komfort cieplny jest odczuciem subiektywnym i określa zadowolenie użytkownika z mikroklimatu wnętrza pomieszczeń, w których przebywa. Znajomość podstawowych zależności pozwala na wybór sposobu ogrzewania odpowiedni dla własnych potrzeb, odczuć i możliwości. Sposób ogrzewania pomieszczeń powinien zapewnić nie tyle utrzymanie określonej temperatury, co zapewnić uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego, na który poza temperaturą i jej rozkładem, składa się wilgotność powietrza, jego ruch oraz udział promieniowania cieplnego w otoczeniu użytkownika. Temperatura W zakresie komfortu cieplnego optymalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych mieści się w [...]

Read more...