Monthly Archives - Wrzesień 2016

Krok VII – posadzki właściwe – podstawy wyboru

Podstawową cechą posadzek drewnianych na podłogówce jest optymalne wykorzystanie walorów drewna. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że podłoga służy nam nie tylko w okresie grzewczym ale i poza nim i to znacznie dłużej. Biorąc powyższe pod uwagę, powinniśmy tak dobrać rodzaj posadzki drewnianej aby zimą nie stanowiła zbyt dużej bariery dla przenikania ciepła, niezbędnego do ogrzania pomieszczeń, natomiast w czasie poza grzewczym dawała komfort cieplny w bezpośrednim kontakcie, jako że w domu, w obuwiu, po podłodze chadzają tylko goście. Izolacyjność cieplna [...]

Krok VI – Podkład pod posadzkę drewnianą

Podkład pod posadzkę drewnianą jest podstawowym elementem konstrukcji podłogi, tworzącym stabilną  płytę na mało stabilnej warstwie termoizolacji. W odróżnieniu od klasycznych podkładów, podkład podłogi ogrzewanej różni się tym, że jest zintegrowany z elementami grzewczymi. W pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej stosuje się podkłady pływające wykonane z betonu lub anhydrytu, których odporność na obciążenia skupione powinna być powyżej 1,5kN.  Ze względów wytrzymałościowych pod podłogi pływające wystarczy beton klasy C – 16/12, pod podłogi warstwowe, klejone do  podkładu,  jego wytrzymałość powinna mieć wielkość [...]

Krok V – Elementy składowe podłogi i ich właściwości – systemy grzewcze

System grzewczy w konstrukcji podłogi powinien być wykonany w oparciu o zakładane źródło ciepła, zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń, grubość i ciężar podłogi z uwzględnieniem możliwości przemieszczania ciepła w stronę ogrzewanego pomieszczenia (rodzaj posadzki). 1 - system hydrauliczny: Ilość ciepła jaką otrzyma wnętrze podłogi zależy od możliwości  przejmowania tego ciepła od rurek grzewczych, które mają potencjał cieplny zależny od ich powierzchni (długości i średnicy) oraz od temperatury i ilości wody jaka przepłynie w określonym czasie. Natomiast ilość ciepła przekazanego do ogrzewanego pomieszczenia zależy od [...]

Krok IV – Elementy składowe podłogi i ich właściwości – izolacje

Podłoga ogrzewana z drewnianą posadzką wymaga przemyślanej i starannie wykonanej izolacji termicznej. Najczęściej spotyka się konstrukcje podłogi ogrzewanej na przygotowanym podłożu gruntowym, która składa się w kolejności z hydroizolacji, termoizolacji, paraizolacji, układu grzewczego, wylewki i posadzki właściwej, pływającej lub klejonej do podkładu. a -  hydroizolacje  ewentualnie paraizolacje zależą od usytuowania budynku i powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. b - termoizolacje. Płyta grzewcza podłogi to najcieplejszy element ogrzewanego budynku. Jest rzeczą oczywistą, że ciepło wprowadzone do wnętrza podłogi  nie znika - stara [...]

Krok III – Podstawowe konstrukcje podłóg ogrzewanych

W przypadku posadzek drewnianych na podkładach grzewczych najlepszym rozwiązaniem jest system wzajemnie zespolony spoiną klejową. . Dwie typowe konstrukcje posadzek drewnianych na podkładach betonowych lub anhydrytowych . Przykłady posadzek drewnianych na podkładach betonowych, ogrzewanych kablami elektrycznymi Polecamy firmę specjalizująca się w instalacji folii grzewczych pod posadzki drewniane ( przejście na stronę firmy ) . Przykłady drewnianych posadzek pływających zainstalowanych na macie oraz folii grzewczej . Przykłady lekkich konstrukcji ogrzewania podłogowego. Rozwiązanie z płytami transmisyjnymi jest droższe ale bardziej skuteczne - wydajne cieplnie. Istnieje wiele innych rozwiązań  stosownych do potrzeb i [...]

Krok II – Właściwości techniczne ogrzewania podłogowego

Jak działa ogrzewanie podłogowe? Wymiana ciepła między odległymi powierzchniami ciał o różnej temperaturze następuje  w wyniku promieniowania  podczerwonego - fal elektromagnetycznych oraz konwekcji  - ruchu powietrza.  Natomiast  przy bezpośrednim kontakcie - np. stóp z powierzchnią podłogi - występuje przewodzenie ciepła. Ogrzewanie podłogowe należy do ogrzewań płaszczyznowych, gdzie ciepło przekazywane jest do otoczenia z aktywnej części powierzchni  podłogi. Podłogówka  ogrzewa pomieszczenie  głównie przez promieniowanie cieplne i konwekcję z niewielkim udziałem przewodzenia. Układy temperatur przy rozstawie rurek grzewczych ok. 150mm  i ok. 75mm Układ [...]

Krok I – Komfort cieplny w okresie grzewczym

Komfort cieplny  jest odczuciem subiektywnym i określa zadowolenie użytkownika z mikroklimatu wnętrza pomieszczeń, w których przebywa. Znajomość podstawowych zależności pozwala na wybór sposobu ogrzewania odpowiedni dla własnych potrzeb, odczuć i możliwości. Sposób ogrzewania pomieszczeń powinien zapewnić nie tyle utrzymanie określonej temperatury, co zapewnić uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego, na który poza temperaturą i jej rozkładem, składa się wilgotność powietrza, jego ruch oraz udział promieniowania cieplnego w otoczeniu użytkownika. Temperatura W zakresie komfortu cieplnego optymalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych mieści się w przedziale [...]

Drewno na podłogówce – KROK PO KROKU

Wstęp      Ogrzewanie podłogowe ze względu na optymalny rozkład temperatur,  zapewniający najwyższy komfort cieplny, jest najlepszym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania pomieszczeń. Budynki pasywne, niskoenergetyczne, energooszczędne oraz modernizowane w zakresie ocieplenia, w dodatku z niskotemperaturowym źródłem ciepła, to najbardziej odpowiednie miejsce na zastosowanie podłogówki. Drewno zaliczane jest do materiałów podłogowych zapewniających najwyższy komfort w odczuwaniu ciepła. Jednak optymalne wykorzystanie drewna - materiału o właściwościach termoizolacyjnych jako przekaźnika ciepła, jest zadaniem złożonym, trudnym w wyborze, w przygotowaniu oraz w wykonaniu. Posadzka z drewna zmusza do podniesienia [...]

Drewniane Podłogi – Vademecum

Podłoga - podstawowa płaszczyzna otwartych przestrzeni - najważniejszy element wystroju wnętrza. Drewno - daje niepowtarzalne efekty wizualne, które z upływem czasu nabierają dodatkowych, subtelnych w swej naturalności walorów. Całość tworzy we wnętrzach ciepły, przyjazny i bliski dla człowieka klimat. Wybór podłogi powinien mieć również charakter racjonalny, poparty znajomością podstawowych cech - właściwości drewna oraz zależności wynikających z jej funkcji - klasyczna, grzewcza czy chłodzona. Ponieważ rynek zdominowały opinie marketingowe, warto poznać i zrozumieć podstawowe zależności występujące przy podłogach z drewna. ASPEKT PODSTAWOWY - [...]