Author - tadeusz

Poniższe opracowanie pozwoli poznać i wskazać optymalne rozwiązania, dotyczące posadzek drewnianych zainstalowanych na podkładach grzewczych i chłodzących.  TEMATYKA OPRACOWANIA: 1 . Chłodzenie podłogowe jako element komfortu cieplnego. 2. Drewno w  zmiennych warunkach wilgotnościowych. 3. Czynniki wspomagające chłodzone posadzki z drewna. 4. Symulacje cieplno wilgotnościowe. 5. Zalecenia wykonawcze.  6. Zalecenia użytkowania. 1 . CHŁODZENIE PODŁOGOWE JAKO ELEMENT KOMFORTU CIEPLNEGO. Minęły czasy, kiedy budynek lub mieszkanie chroniły nas tylko przed deszczem i chłodem. Obecne materiały i technologie pozwalają na to, aby  mieszkanie lub budynek mieszkalny,  dawały pełniejszy komfort w użytkowaniu, w [...]

DREWNO NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM – KOMPENDIUM WIEDZY

Ciepła podłoga - to określenie nawiązujące do ogrzewania pomieszczenia, natomiast w odbiorze użytkownika, nie powinna być ani ciepła ani zimna. W tym względzie powinna być komfortowa, zarówno w okresie grzewczym jak i poza nim. Minione dwie dekady, to czas dużych zmian w zakresie poprawy ciepłochronności budynków i sposobów ich ogrzewania. Powyższe zmiany, poza zminimalizowaniem kosztów eksploatacyjnych, dały duże możliwości w zakresie poprawy komfortu cieplnego. Czy te możliwości wykorzystujemy stosownie do swoich potrzeb i odczuć cieplnych? Jeśli budujemy dom dla siebie, to zadbajmy o [...]