Krok XIII – Przygotowanie do montażu

Krok XIII – Przygotowanie do montażu

Posadzki drewniane na podkładach grzewczych wymagają zachowania najwyższych standardów w zakresie sprawdzenia i przygotowania elementów składowych podłogi, do czego należy:

1. Sprawdzenie funkcjonowania ogrzewania przed nieodwracalnym przykryciem grzejnika w tym:

  • sprawdzenie szczelności instalacji
  • sprawdzenie równomierności w rozkładzie temperatur
  • sprawdzenie czy projekt ogrzewania uwzględnia posadzkę drewnianą o określonym oporze cieplnym “R”. Pompa ciepła, rzadki rozstaw rurek grzewczych, cienka termoizolacja płyty grzewczej a na niej oporna cieplnie posadzka z drewna – to zły zestaw
  • ewentualnie praktyczne sprawdzenie czy maksymalna temperatura powierzchni wylewki umożliwi ogrzanie pomieszczeń po jej pokryciu wybranym rodzajem posadzki drewnianej

2. Sprawdzenie czy zalecane przez producenta desek dopuszczalne temperatury odpowiadają parametrom grzewczym naszej podłogówki.

obraz1

Teoretyczny obraz zależności przy obciążeniu cieplnym 65W/m² i temperaturze w pomieszczeniu 20°C.

Popatrzmy jak to wygląda w rzeczywistości.

obraz2

Termogram obrazujący rzeczywisty układ temperatur na powierzchni 2 rodzajów posadzek, w ich dolnej części – na styku z podkładem grzewczym oraz temperaturę samego podkładu grzewczego.

W innych układach temperatur zależności są podobne

obraz3

Poniżej naturalny obraz prezentowanego powyżej układu.

obraz4

Jak widać umiejscowienie wszelkiego rodzaju czujników, bezpieczników ma istotne znaczenie dla oceny funkcjonowania podłogówki z drewnianą posadzką.

3. Ocena wylewki – wilgotność, płaskość i wytrzymałość powierzchniowa.

Po ocenie funkcjonowania podkładu grzewczego i wyborze rodzaju posadzki należy przygotować podkład do montażu elementów posadzkowych.

Wilgotność. Wylewka powinna uzyskać wilgotność bezpieczną dla drewna, która powstaje dopiero po jej wygrzaniu.

obraz5

Po wygrzaniu należy sprawdzić wilgotność wylewki, która powinna być: ≤ 0,3% dla anhydrytu i 1,5% CM lub ≤ 2,0% dla betonu. Profesjonalne firmy monitorują i korygują przebieg wygrzewania podkładów z wykorzystaniem GSM.

Płaskość zgodnie z wytycznymi WTWiORB ITB 2014r. ≤ 3 mm na odcinku 2 m.

Wytrzymałość powierzchniowa na odrywanie ≥ 1,0 N/mm² dla elementów warstwowych oraz ≥ 1,5 N/mm² dla elementów z litego drewna. Wg szwajcarskich norm odporność na odrywanie jest przypisana klasie betonu a przy badaniu metodą PULL-OFF średnia wartość powinna mieć przynajmniej;

– jastrych pływający C – 16 – 0,7÷0,8 N/mm²,

– jastrych pływający C – 20 – 1,0 N/mm²,

– jastrych pływający C – 25 – 1,0 N/mm²,

– jastrych pływający C – 30 – 1,2 N/mm²

– jastrych pływający C – 35 – 1,5 N/mm²

Dylatacje. Przed montażem należy sprawdzić czy brzegi wylewki obok dylatacji nie uginają się pod obciążeniem “klawiszują” oraz nie są uniesione względem całej płaszczyzny. Uginanie wymaga indywidualnej i fachowej oceny i sposobu naprawy. Uniesione ale stabilne brzegi należy wyrównać szlifierką do betonu. Bardzo często uniesione brzegi są wynikiem niepełnego rozkładu wilgoci w wylewce a wówczas zamiast szlifowania należy dosuszyć wylewkę.

4. Dobór spoiny

Produkty spoiny klejowej powinny być przeznaczone do zastosowania na ogrzewanie podłogowe i oznaczone odpowiednim hologramem. Nie zaleca się stosowania barier przeciwwilgociowych.

5. Ocena jakości drewnianych elementów posadzkowych

Elementy z litego drewna powinny mieć wilgotność poniżej 9%, natomiast warstwowe zgodne z deklaracją cech użytkowych deklarowanych przez ich producenta. Należy wiedzieć, że wszelkie wady drewna w postaci pęknięć mogą się powiększyć, natomiast sęki mogą ulec degradacji. Nie zaleca się klimatyzowania drewna przed montażem. Klimatyzowanie to zmiana wilgotności drewna, a ta z kolei przekłada się na zmiany szerokości adekwatne do wielkości zmian wilgotności oraz wynikające z anizotropowej budowy drewna. Powyższe przekłada się na powstanie szczelin już w trakcie montażu posadzki.

6. Mikroklimat

Przed przystąpieniem należy zadbać o ustabilizowanie mikroklimatu w pomieszczeniach. Temperatura powinna oscylować w okolicach 20°C a wilgotność w przedziale 40 – 60% RH. W okresie zimowym, przed montażem należy włączyć ogrzewanie i ustabilizować temperaturę podkładu mieszczącą się w zaleceniach producenta kleju.

Wykonanie powyższych czynności pozwala na uzyskanie optymalnej jakości i zachowanie trwałości posadzki drewnianej na podkładzie grzewczym.

2

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *