Wpływ mikroklimatu pomieszczeń na kondycję posadzek drewnianych